Utillatge emprat al Salí

Picatolls: Amassar i mantenir l’argila que recobreix l’interior del toll.
Maltador: Per picar l’empedrat de l’era o l’arcabota.
Aixador: Per aixecar els llevers.
Pala de palar aigua: Utilitzada en el moment de rentar les eres.
Burxatolls: Per obrir els canalots del toll.
Escoballs: Per escampar el salí.
Pala de palar sal: Per llençar la sal al mig de l’era en el moment d’escampar.
Cartró: Per traginar la sal de l’era a la caseta.
Cibera: Per portar la sal més molla del salí cap a la caseta.
Carretó: Transport de la sal.
Pala metàl·lica: Per amuntegar la sal dins la caseta.
Arpiot: Per cavar la sal que queda endurida desprès de passar temps emmagatzemada a la caseta.Pesa sals: Serveix per mesurar la densitat de sal a l’aigua.